DSM i historisk perspektiv

Et tilbageblik på DSM-historien fører tilbage til etableringen af FSM - Danske Forsvarsbroder, Soldater- og Marineforeningers Samråd.

Et i forvejen eksisterende "FSM-samarbejde" blev formaliseret ved vedtagelse af de første FSM-vedtægter den 12. december 1975 som grundlag for etableringen af fremtidens FSM.

Men allerede i 1973 var der indledt kontakter imellem Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforening og De Danske Forsvarsbroderselskaber, med forslag om dannelse af et mere permanent samarbejdsorgan til styrkelse af forsvarsviljen og fremme af andre interesser.

Navnkundige generalmajor A.C.B. Vegger foreslog endog, at der burde dannes én stor forsvarsforening i lighed med opbygningen i Norge. Men det blev afvist.

Formålet i 1975 blev beskrevet således:

  • at styrke forsvarsviljen i det danske folk
  • at udbygge samvirket mellem kammeratlige foreninger, dannet af tidligere og nuværende værnepligtigt- frivilligt- og fast personel fra de danske værn
  • at styrke samarbejdet med de nordiske militære kammeratforeninger, og
  • at repræsentere i fælles anliggender over for centrale danske myndigheder og offentligheden, samt i internationalt samarbejde.

Det blev ved stiftelsen forudsat, at de tilsluttede landsorganisationer skulle bevare deres absolutte selvstændighed, og FSM vedtægterne fastslog også, at samrådets beslutninger krævede enstemmighed.

Landsrådets præsident, oberst Ulf Jessen, blev Samrådets første formand.

Samrådet repræsenterede ved starten i 1975 ca. 85.000 medlemmer.

De næste 30 år forløb ud fra disse forudsætninger.

 

I 2005 blev FSM-formændene imidlertid enige om at kigge struktur og praksis efter i sømmene. En sideløbende tilskyndelse var et signal fra forsvarsledelsen om, at man kunne ønske sig en mere entydig kommandovej i kommunikationen med soldaterforeningsbevægelsen.

På et FSM-møde i marts 2005 i Nykøbing F. indkaldtes til et strukturmøde den 12. januar 2006 i Fredericia.

På dette møde blev en omlægning til DSM og nyt logo principbesluttet, - dog i første omgang uden tilslutning fra Forsvarsbrødrene, hvis præsident Peter Thygesen ikke var tiltalt af det fungerende samarbejde i FSM-opbygningen. Ved skrivelse af 21. marts 2006 trak Forsvarsbrødrene sig ud af samarbejdet, og en observatør-status i ledergruppen blev efterfølgende afvist.

Da FSM-vedtægten krævede enstemmighed i beslutninger, måtte det hidtidige FSM-ledersamvirke ophøre, og det blev opstarten på DSM og det nye logo.

 

DSM

På et ekstraordinært ledermøde den 20. april 2006 i Marineforeningen blev et udkast til DSM-vedtægter underskrevet af de 3 præsidenter/landsformænd, og et nyt logo (tegnet af Kurt B. Sørensen, Flyvevåbnets Soldaterforening) blev godkendt - og er anvendt siden.

DSM-formanden (oberst Bjarne G. Bagge) orienterede Forsvarets ledelse, herunder de 3 operative kommandoer, om den nye konstruktion. Dette skete i august 2006.

DSM-vedtægten fastslog, at DSM nu var "bindeled til landets  regionale soldatersamvirker", og at der løbende skulle holdes kontaktmøder med samvirkeledelserne. Disse kontaktmøder indledtes med indkaldelse den 23. september 2006 på Slipshavn. Der blev de næste år afholdt sådanne kontaktmøder - typisk på "Dannevirke" i Odense, - men med lidt beskeden opbakning ved fremmøde, og kontaktmøderne ophørte efterhånden igen.

Opløftende var det at konstatere, at flere regionale selskaber fra Forsvarsbrødrene i denne periode valgte at deltage i DSM-kontaktmøderne.

---

Et stort skridt fremad blev taget i 2007, da den nye præsident for Forsvarsbrødrene, Karl Erik Nielsen, sammen med sin sekretær deltog i DSM-ledermødet 25. januar 2007 i Marineforeningen. Mødets konklusion blev, at "Forsvarsbrødrenes repræsentanter  indtil videre deltager i DSM-ledermøderne, og at man ad den vej videreudvikler processen".

På et DSM-ledermøde den 8. april 2008 blev en justering af DSM-vedtægten godkendt, hvorved De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber genindtog pladsen i DSM-ledelsen, og i 2008 tiltrådte Forsvarsbrødrenes præsident, Karl Erik Nielsen, som formand for DSM.

 

Karl Erik Nielsen blev på DSM-ledermødet den 9. oktober 2017 afløst som formand af Flemming Rytter, præsident for Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Flemming Rytter trak sig imidlertid allerede i efteråret 2018 fra formandsfunktionen og blev den 6. december 2018 afløst af Jens Ole Løje Jensen, landsformand for Danmarks Marineforening.

I 2019 blev Steen Engstrøm, landsformand for Danmarks Marineforening, valgt til ny formand for DSM-ledergruppen.