Formænd i FSM / DSM gennem tiderne ...

FSM

1973-1983    Oberst Ulf Jessen, DSL

1983-1989    Kommandør Preben Heise, MF

1989-1991    Oberst Peder Jessen, DSL

1991-1994    Oberst Per Svensson, DSL

1994-1996    Direktør Per Amnitzbøl, DFB

1996-1997    Inspektør Flemming Raalund, FSF

1997-2001    Kommandørkaptajn Otto Lichtenberg, MF

2001-2004    Oberst Bjarne G. Bagge, DSL

2004-2006    Inspektør Flemming Raalund, FSF

 

DSM

2006-2008    Oberst Bjarne G. Bagge, DSL

2008-2017    Oberst Karl Erik Nielsen, DFB

2017-2018    Oberst Flemming Rytter, DSL

2018-2019    Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen, MF

2019-            Kommandørkaptajn Steen Engstrøm, MF

31. maj - 1. juni 2016 højtideligholdt og markerede man 100 året for Jyllandsslaget i 1916 - bl.a. med åbning af mindeparken ved Thyborøn. Det markante slag under 1. Verdenskrig involverede 240 krigsskibe ved denne styrkeprøve mellem engelske og tyske flådestyrker.
Marineforeningen støttede markant op ved mindebegivenheden.