20 faner og orlogsflag satte smukke rammer om afsløringen af Bjørn Nørgaards monument 20. sept. 2019 i Mindelunden.
Foto: Søren Konradsen