DSM faner/orlogsflag opstillet som en sidste hilsen til HKH Prins Henrik.
Foto: Søren Konradsen