Flagdag 2017 - parade ved Monumentet i Kastellet. Forsvarsministeren holder tale.
Foto: Søren Konradsen