29.08.17 - KSS Københavnske Soldaterforeningers Samvirke præsenterede flot 19 faner/orlogsflag i Mindelunden ved indvielse af monumentet for krigssejlerne.
Foto: Leif Ernst