Formandsskifte i DSM

Oberst Flemming Rytter - præsident for Danske Soldaterforeningers Landsraad og siden oktober 2017 formand for DSM-ledergruppen - har af personlige årsager valgt at trække sig tilbage fra såvel DSL som DSM.

Ny formand for DSM-ledergruppen er kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen, der er landsformand for Danmarks Marineforening.

Lederskiftet skete formelt på ledermødet torsdag 6. december 2018.

 

DSL-vicepræsident Carl Bratved vil være fg. præsident for DSL frem til april 2019 og vil i samme periode indtræde i DSM-ledergruppen.

Mindebog: Prins Henrik 1934-2018

Bogen ’PRINS HENRIK 1934-2018, mindebog’ fra Forlaget Mellemgaard er udgivet.

Bogen er udgivet med støtte fra VELUX-Fonden, Københavnske Soldaterforeningers Samvirke (KSS) og Søe-Lieutenant-Selskabet.

ISBN-13: 9788772180557

Pris kr. 199,95, men kan på nettet www.plusbog.dk  købes til kr. 124,95.

Læs en kort beskrivelse nedenfor. 

Mindebog - Prins Henrik

Kort beskrivelse - læs mere her:

Statsrevisorerne kritiserer Forsvaret

F 361 "Iver Huitfeldt" var den første af Forsvarets 3 nye fregatter

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Forsvaret ikke har levet op til egne mål for opgaveløsning 

 

Mangel på udstyr og besætningsmedlemmer har gjort Forsvaret sårbart. Og det udgør en risiko for Forsvarets løsning af opgaver med beredskab og indsættelse.

Det vurderer Statsrevisorerne, efter at Rigsrevisionen har fundet, at Forsvaret i 2016 og 2017 blandt andet har manglet besætningsmedlemmer og udstyr til to fregatter, der bruges til uddannelse.

Forsvarets inspektionsskibe, der bl.a. foretager fiskerikontrol, har også manglet mandskab, fremgår det. Og desuden har mange af Danmarks 38 kampvogne ikke været i køreklar stand, fremgår det af undersøgelsen.

Samlet set finder Statsrevisorerne det ”utilfredsstillende”, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at fregatter, inspektionsskibe og kampvogne har haft de nødvendige forudsætninger for at leve op til Forsvarets egne mål for en tilfredsstillende opgaveløsning. 

Betegnelsen ”utilfredsstillende” er i Statsrevisorernes terminologi en middel grad af kritik.

Forsvaret har til opgave at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens, påpeger Rigsrevisionen. For at kunne gøre det er det nødvendigt, at fregatter, inspektionsskibe og kampvogne har tilstrækkeligt udstyr og mandskab. Og det har de altså ikke haft i fuldt omfang, konstaterer Rigsrevisionen.

(12.09.2018)

365 fortællinger - skal din historie med?

Vi mangler at kende til historien bag hver enkelt, der rejste ud for Danmark. Nu er tiden inde til at få samlet op og fortalt 70 års international danmarkshistorie.

 

Fortællingen om Danmarks udsendte er for langt de flestes vedkommende positiv.

Radiografen på Jutlandia. Feltpræsten i Helmand. Politibetjenten i Irak eller piloten  over Syrien. Lægen og sygeplejerskerne i Mali. Soldaterne, der stod på Cypern, i Balkan, Irak, Afghanistan, Sudan, Mali eller Eritrea eller i et af de mange andre lande, hvor Danmark siden 1948 har sendt mere end 60.000 danskere ud for at bistå nationer med at skabe og bevare fred og tryghed.

De 365 personlige fortællinger fra Danmarks mere end 120 missioner vil blive delt hver dag hen over et år, fra Flagdagen for Danmarks udsendte i år, hvor vi også fejrer 70-års dagen for Danmarks internationale tjenester, til Flagdagen næste år, hvor vi fejrer 10 års jubilæet for Flagdagen.

De 365 fortællinger udkommer online i flere forskellige formater; video, podcasts, artikler og fotoserier.

Fortællingerne vil hver repræsentere et lille stykke unikt Danmarkshistorie. Hver historie tager udgangspunkt i en konkret personlig oplevelse og giver nye perspektiver på det at være udsendt af Danmark.

"Udsendt af Danmark" skal minde nutidens generationer om, at vi har sendt kvinder og mænd i krig og katastrofer i 70 år. Nationen Danmark har forsvaret andres ret til et værdigt liv i 70 år, sideløbende med, at vort eget samfund har udviklet sig til verdens tryggeste.

På trods af alt dette lever vi nu i en tid, hvor det er svært at se sin fjende, og hvor truslen mod nationen opleves større end længe.

Landet har derfor akut brug for unge med mod på og lyst til at gøre en indsats for freden - både ude og hjemme. 

Praktiske informationer om projektet på www.udsendtafdanmark.dk 

(25.04.2018)

 

PREMIERE 

Udsendt Af Danmark lancerer hver dag i et helt år en ny historie fra en af Danmarks udsendte til krig, kriser og katastrofer som nedtælling til Flagdagens 10-års jubilæum i 2019.  

For første gang i danmarkshistorien bliver der skabt et samlet billede af de danske veteraners oplevelser, før, under og efter de har været af sted. Initiativet hedder Udsendt Af Danmark og har hverken tv-station eller forlag i ryggen.  

Du kan læse mere om projektet og samtidig følge med i de 365 fortællinger: 

www.udsendtafdanmark.dk

(05.09.18) 

"Udsendt af Danmark" skal minde nutidens generationer om, at vi har sendt kvinder og mænd i krig og katastrofer i 70 år - her ISAF 2009-1

Ny struktur i Landsrådet

Danske Soldaterforeningers Landsraad vedtog på sit årlige landsrådsmøde lørdag 14. april 2018 i Aalborg et sæt nye vedtægter, der dels forenkler, dels skaber en helt ny struktur i organisationens opbygning.

De nye vedtægter udfaser den hidtidige opbygning med et formandsråd. Dette råd så dagens lys i 2002 med den hensigt at inddrage de 24 tilsluttede landsforeningers formænd og præsidenter direkte i beslutningskompetencer i Landsrådets ledelse – i praksis ved to årlige formandsrådsmøder, hvor også præsidiet var deltagere. 

Daglig ledelseskompetence er nu samlet i Landsrådets 9 mands præsidium, hvoraf 5 præsidiemedlemmer fortsat er udpeget regionalt. 

Landsrådet har herudover indsat 2 bestyrelsesmedlemmer i Den Selvejende Institution Dybbøl Mølles bestyrelse, suppleret med Landsrådets præsident, oberst Flemming Rytter, der som personlig udpeget er inddraget i bestyrelsesarbejdet på Dybbøl.

Landsrådet er stiftet i 1936 og består i 2018 af 24 landsforeninger med godt 30.000 medlemmer. Medlemstallet er nedadgående, typisk forårsaget af høj gennemsnitsalder i de ”regimentløse” landsforeninger.

I maj 2016 modtog Forsvaret den første helikopter i den nye serie - MH-60 R SEAHAWK, - en moderne helikopter, der skal løse opgaver såvel nationalt som internationalt, bl.a. i Arktis-området.