De Allieredes Danske Våbenfæller fylder 100 år

Lørdag 20. juni 2020 kunne den stolte soldaterforening De Allieredes Danske Våbenfæller markere sin 100 års stiftelsesdag. Men i disse for vort fædreland så alvorlige Covid-tider har foreningens bestyrelse besluttet, at fejringen udsættes til 101-års dagen i 2021.

DADV stiftedes 20. juni 1920 af danske, der havde kæmpet på allieret side under 1. Verdenskrig. Foreningen blev i 1952 sammenlagt med den tilsvarende forening stiftet med baggrund i allieret krigstjeneste 1939-1945 - "Allierede Danske Frivillige".

DADV har gennem de mange år opfyldt sit formål at vedligeholde mindet om faldne soldaterkammerater og deres indsats for frihed og ret. Det sker ikke mindst ved kranselægninger 4. maj, 29. august og ved mindedagen for våbenstilstanden 11. november, ekskursioner ved Normandiets kyster m.v.

DADV har i 1984 rejst en statue på invasionskysten til minde om de danske krigssejlere, og i 1975 en buste af Kong Frederik IX ved Forsvarskommandoen.

Forud var DADV i 1960 involveret ved monumentet "Soldaten" ved Kastellets indgang til minde om faldne i dansk og allieret krigstjeneste og afsløret af Kong Frederik IX.

DADV, der som landsforening er medlem af Danske Soldaterforeningers Landsraad, har fortsat en del medlemmer, og selvsagt i høj gennemsnitsalder.

Formand er pens. oberstløjtnant Jan Kaare Christensen.

Hjertelig tillykke med 100 års dagen og jeres flotte indsats gennem de mange år.

Veterancenterets nyhedsbrev juni 2020

Informationscenteret i Kastellet er åbnet for publikum!

Foto: Søren Konradsen

Efter mange års indsats står Informationscenteret for Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 nu færdigt.

Centeret er indrettet i underetagen i Kommandantgården i Kastellet i nær tilknytning til Monumentet.

Det nye center blev åbnet for offentligheden mandag den 22. juni 2020, og det indvies officielt mandag 24. august kl. 10.00 (kun for inviterede!).

Bemærk! - På grund af entreprenørarbejder er Norgesporten lukket i hele 2020. Adgang til Kastellet er således via KONGEPORTEN.

Læs nedenfor yderligere informationer om åbningen!

Klik også ind under hjemmesidens afsnit Information og læs om det store og flotte projekt i Kommandantgården.

Informationscenteret åbner!

Mindelunden som nationalpark

Bjørn Nørgaards monument i Mindelunden.
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden i Ryvangen er i disse år inde i en udviklingsproces, og det sker i lyset af, at områdets mindesteder i dagligdagen tiltrækker ganske mange besøgende - helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige mindedage.

Bag mindelunden står "Frihedskampens Mindefond" under markant daglig ledelse af tidligere ceremonimester i Kongehuset, Christian Eugen-Olsen.

I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis skulptur "Sortladne hav" opstillet til minde om de danske søfolk - "krigssejlerne", der omkom under krigen.

I 2019 afslørede Majestæten yderligere et monument til ære for de soldater, der faldt, hvad enten det var ved angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste eller som deltager i Den Danske Brigade.

Kunstneren bag dette monument (fotoet) er billedhuggeren Bjørn Nørgaard, som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæller om og symboliserer danmarkshistorien.

Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkasernen i Ryvangen, som besættelsesmagten under krigen brugte til at henrette modstandsfolk. Efter befrielsen blev det blodige sted omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde.

Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende statsminister Hans Hedtoft.

På 70 års dagen for indvielsen - 5. maj 2020 - var forberedt indvielse af "Danmarks Nationalpark Mindelunden", og et nybygget formidlingscenter, men på grund af Covid-19 restriktioner måtte arrangementet desværre aflyses.

20 faner og orlogsflag satte en smuk ramme om afsløringen af Bjørn Nørgaards monument den 20. september 2019 i Mindelunden.
Foto: Søren Konradsen

DSM logo opnåede ikke godkendelse

DSM ansøgte i december 2018 RIGSARKIVET om tilladelse til at anvende kongekronen i sit logo.

Ansøgningen blev båret af, at alle fire landsorganisationer i Fællesrådet forud havde opnået den eftertragtede tilladelse.

DSM logoet er anvendt med kongekrone siden 2006 og var inspireret af Forsvarets fællesmærke, og Forsvarsministeriet havde forud meddelt DSM, at man ikke havde bemærkninger til anvendelsen af mærket.

DSM ledergruppen var selvsagt opmærksom på, at en forudsætning for anvendelse af kongekronen var en historisk begrundelse, og Rigsarkivet afgjorde 6. marts 2019, at åremålet siden 2006 ikke kunne begrunde en godkendelse.

Rigsarkivet fandt det også betænkeligt, at en "privat forening" anvender et mærke, der kan forveksles med Forsvarets fællesmærke.

Fællesrådet har straks fjernet kongekronen, og det "resterende" af logoet et i øjeblikket sendt til rentegning.

En sidste gang vil man kunne betragte vort "på vej ud"-logo her til højre!

I maj 2016 modtog Forsvaret den første helikopter i den nye serie - MH-60 R SEAHAWK, - en moderne helikopter, der skal løse opgaver såvel nationalt som internationalt, bl.a. i Arktis-området.
Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste