• Tiltrædende forsvarschef, general Flemming Lentfer

  • Fratrædende forsvarschef, general Bjørn Bisserup

Ny forsvarschef

Generalløjtnant Flemming Lentfer er fra 1. december 2020 udnævnt til general og ny forsvarschef.

Flemming Lentfer er 56 år og har siden 2017 været direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Han kommer fra det operative missilforsvar i Flyvevåbnet, hvor han var chef for HAWK Afdeling Vest i 2000-2002 og har siden gjort karriere inden for både det værns- og koncernfælles område.

Flemming Lentfer har indgående kendskab til Forsvarets operative virke. Han var fra 2015 - 2017 chef for den Værnsfælles Forsvarskommandos Operationsstab, som leder alle nationale og internationale indsættelser.

Flemming Lentfer har desuden virket som chef for Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen, hvor han har stået i spidsen for den værnsfælles koordination, rådgivning og prioritering.

 

DSM tak til general Bjørn Bisserup


 

Veterancenterets nyhedsbrev juni 2020

De Allieredes Danske Våbenfæller fylder 100 år

Lørdag 20. juni 2020 kunne den stolte soldaterforening De Allieredes Danske Våbenfæller markere sin 100 års stiftelsesdag. Men i disse for vort fædreland så alvorlige Covid-tider har foreningens bestyrelse besluttet, at fejringen udsættes til 101-års dagen i 2021.

DADV stiftedes 20. juni 1920 af danske, der havde kæmpet på allieret side under 1. Verdenskrig. Foreningen blev i 1952 sammenlagt med den tilsvarende forening stiftet med baggrund i allieret krigstjeneste 1939-1945 - "Allierede Danske Frivillige".

DADV har gennem de mange år opfyldt sit formål at vedligeholde mindet om faldne soldaterkammerater og deres indsats for frihed og ret. Det sker ikke mindst ved kranselægninger 4. maj, 29. august og ved mindedagen for våbenstilstanden 11. november, ekskursioner ved Normandiets kyster m.v.

DADV har i 1984 rejst en statue på invasionskysten til minde om de danske krigssejlere, og i 1975 en buste af Kong Frederik IX ved Forsvarskommandoen.

Forud var DADV i 1960 involveret ved monumentet "Soldaten" ved Kastellets indgang til minde om faldne i dansk og allieret krigstjeneste og afsløret af Kong Frederik IX.

DADV, der som landsforening er medlem af Danske Soldaterforeningers Landsraad, har fortsat en del medlemmer, og selvsagt i høj gennemsnitsalder.

Formand er pens. oberstløjtnant Jan Kaare Christensen.

Hjertelig tillykke med 100 års dagen og jeres flotte indsats gennem de mange år.

Mindelunden som nationalpark

Bjørn Nørgaards monument i Mindelunden.
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden i Ryvangen er i disse år inde i en udviklingsproces, og det sker i lyset af, at områdets mindesteder i dagligdagen tiltrækker ganske mange besøgende - helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige mindedage.

Bag mindelunden står "Frihedskampens Mindefond" under markant daglig ledelse af tidligere ceremonimester i Kongehuset, Christian Eugen-Olsen.

I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis skulptur "Sortladne hav" opstillet til minde om de danske søfolk - "krigssejlerne", der omkom under krigen.

I 2019 afslørede Majestæten yderligere et monument til ære for de soldater, der faldt, hvad enten det var ved angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste eller som deltager i Den Danske Brigade.

Kunstneren bag dette monument (fotoet) er billedhuggeren Bjørn Nørgaard, som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæller om og symboliserer danmarkshistorien.

Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkasernen i Ryvangen, som besættelsesmagten under krigen brugte til at henrette modstandsfolk. Efter befrielsen blev det blodige sted omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde.

Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende statsminister Hans Hedtoft.

På 70 års dagen for indvielsen - 5. maj 2020 - var forberedt indvielse af "Danmarks Nationalpark Mindelunden", og et nybygget formidlingscenter, men på grund af Covid-19 restriktioner måtte arrangementet desværre aflyses.

20 faner og orlogsflag satte en smuk ramme om afsløringen af Bjørn Nørgaards monument den 20. september 2019 i Mindelunden.
Foto: Søren Konradsen

I maj 2016 modtog Forsvaret den første helikopter i den nye serie - MH-60 R SEAHAWK, - en moderne helikopter, der skal løse opgaver såvel nationalt som internationalt, bl.a. i Arktis-området.
Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste