Folk & Sikkerhed glæder sig ...

Forsvarsforliget er i hus. Det er ikke det forsvarsforlig, som vi kunne have ønsket os i den ideelle verden, men det er et godt forsvarsforlig, som udstikker den rigtige retning for dansk forsvar fremadrettet. 

 

Vi glæder os over, at mange af de ideer og initiativer, som vi har markedsført – bl.a. en forøgelse af værnepligten, uddannelse af værnepligtige i enheder, en fleksibel og en aktiv reserve, en sammensætning af den nye brigade i Hæren af fastansatte og reservister, en styrkelse af Hjemmeværnet, en styrkelse af Beredskabet m.m.m. – har fundet direkte ind i forligsteksten. Vores ”vendetta”, som startede den 2. maj 2016, har båret frugt – til en vis grad.     

 

I Folk & Sikkerhed vil vi naturligvis følge implementeringen af forliget meget nøje, bl.a. ved fortsat jævnlig og tæt kontakt til Forsvarsministeriet og Forsvaret og Hjemmeværnet.

 

Men først og fremmest vil vi takke jer – vores medlemmer og medlemsorganisationer – for rådgivning og bistand i hele forløbet. Det har været uvurderligt med alle de – mange – indspark og input, vi har modtaget.   

  

Peter M. Andersen

formand