Foto: Per Morten Abrahamsen
Logo: Grafiske designere Søren Varming og Henrik Kubel

Soldaterforeningsbevægelsen hylder majestæten

Dronningen ved modtagelse på Sønderborg Havn sidste sommer - som altid glad og smilende ...
Foto: Jimmy Christensen

 

 

Torsdag 16. april bliver en festdag landet over, når Hendes Majestæt og Danmarks særdeles aktive og medlevende Dronning fylder 80 år.

Dronningen har gennem 48 år varetaget sine opgaver med kløgt og vid. Der står dyb respekt om hendes virke.

Dronningen har gennem alle årene været Hærens og Flyvevåbnets soldaterforeningers høje protektor, og der er bred anerkendelse af og glæde over Majestætens status i forhold til disse protektorater.

Hovedstaden vil da også på festdagen være indhyllet i flag og faner - herunder op mod et par hundrede faner og orlogsflag fra landets soldater- og marineforeninger.

Hjertelig tillykke til Danmarks Dronning, og alle gode ønsker for helbred og fremtidigt virke.

DSM-aktiviteter ved H.M. Dronningens 80-års dag

Dette afsnit på hjemmesiden vil løbende blive opdateret, efterhånden som informationer indløber!

Torsdag 16. april 2020

DSM-ledergruppen forbereder faneparade i København, formentlig opstillet i forbindelse med Dronningens karettur gennem byen til modtagelse på Københavns Rådhus.

Der er etableret kontakt til Adjudantstaben med henblik på løbende informationsudveksling, og temaet var på dagsordenen på DSM-ledernes kontaktmøde med Forsvarschefen 7. december 2019, med særlig fokus på mulighederne for Forsvarets landsdækkende transportstøtte til soldaterforeningernes fanepersonel.

DSM har 4. februar 2020 udsendt indkaldelse af faner og orlogsflag - se nedenfor! - DSM anmoder om tilmeldinger senest fredag 21. februar, hvorefter en transportplan vil blive udarbejdet.

 

Fredag 5. juni 2020

Faneborg på Aarhus Havn ved DANNEBROGs anløb og modtagelse af Dronningen, der 5.-6. juni besøger Aarhus Kommune som et led i fødselsdagsfestlighederne.

HMD 80-år faneborg - indkaldelse af faner

Indkaldelse udsendt af DSM 04.02.20 til faneborg i København på Majestætens fødselsdag.
Tilmeldinger senest fredag 21. februar, hvorefter transportplan udarbejdes. Læs mere her:

Herligt foto fra 2015 ved Dronningens 75-års dag - kan vi gøre det igen - soldaterkammerater?
Foto: Søren Konradsen