DSM-struktur til debat

Kan vi skabe en mere effektiv og udadvendt soldaterforeningsbevægelse?

Gennem de senere år har ledergruppen i Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd med stigende intensitet debatteret mulighederne for - gennem DSM-opbygningen - at skabe en mere effektiv organisering af soldaterforeningsbevægelsen, og i en konstruktion, der kan tale på alles vegne.

Dette forekommer i stigende omfang vigtigt over for den forsvarspolitiske verden, herunder Forsvarsministeriet og dets underliggende myndigheder (Forsvarsledelsen) og enkeltpersoner. 

DSM-ledergruppen har gennem de seneste år i praksis og med rimelig succes koordineret forarbejde til og afvikling af flagdage, de royale besøg og Kongeskibets anløb, faneparader på Dybbøl og i København, Fonden Danske Veteranhjem og veteransagen etc. 

Endvidere har DSM stået for kontakter til og koordination og aftaler med Forsvarsministeriets Etablissementstyrelse (retningslinier for lokalelån, forplejning og indkvartering i Forsvarets faciliteter).

Der er ved disse aktiviteter og kompetencer skabt grobund for et videreudviklet DSM-samarbejde.

Torsdag 2. februar 2017 gennemførte DSM-ledergruppen en intern temadag med fokus på mulighederne for et videreudviklet ledersamvirke i den danske soldaterforeningsbevægelse.

Tankesættet var at få drøftet og vurderet mulighederne for at skabe en mere effektiv og udadvendt soldaterorganisation, hvor ledelsen effektivt integreres "i toppen" samtidig med, at det brede foreningsgrundlag - vore landsforeninger, kredse, distrikter og afdelinger - uantastet kan virke som hidtil med medlemspleje, foreningsaktiviteter, traditionspleje etc.

Dagens debat vil nu i de 4 organisationer indgå i de videre overvejelser og lokale drøftelser. 

Har du ideer, forslag eller synspunkter til DSM-ledergruppens overvejelser - så lad høre!