Flagdagen udtrykker anerkendelse

DSM-formand, oberst Flemming Rytter, hilser

FLAGDAG 2018

Flagdagen blev introduceret 5. september 2009 og har siden hen udviklet sig til krumtappen i samfundets hædring af udsendte for og af det officielle Danmark, civile som militære. 

Flagdagen omfatter den samme personkreds som ”Det nationale monument over Danmarks internationale indsats efter 1948”, der blev åbnet af Hendes Majestæt Dronningen 5. september 2011 i Kastellet. 

Flagdagen er en stadig anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Danmarks Veteraner – landsorganisation i Danske Soldaterforeningers Landsraad – fokuserer på den enkelte veteran og dennes udsendelse og efterfølgende hjemkomst til og (gen)optagelse i det danske samfund. 

For DSM er det vigtigt at støtte det arbejde, der gøres for at tage hånd om veteraner, blandt andet i Danmarks Veteraner og andre veteranfokuserede organisationer.  

Begrebet ”veteran” har de seneste år udviklet sig. Betydningen er skredet en smule, idet nogen er begyndt at sætte lighedstegn mellem ”veteran” og ”gammel soldat”. I officiel terminologi er man veteran, når man af været udsendt af det officielle Danmark uden for landets grænser.

Når man er udsendt af det officielle Danmark, sidder man typisk langt fra fædrelandet og observerer sin egen nation gennem en slags ”kikkertsigte”. Og man er omfattet af et kammeratskab og en samhørighed, der er afgørende og medvirker til at holde modet oppe, også når det brænder på. Langt de fleste veteraner kommer styrkede gennem en udsendelse. Enkelte får dog også sår og ar på krop og sjæl.

Flagdagen skal bruges til at forny den håndfæstning mellem de politikere, der sender civile og militære medborgere uden for landets grænser i international mission, og de udsendte og ikke mindst deres pårørende, der tilsikrer en klippefast gensidig tillid og samhørighed som udtryk for, at samfundet ordentligvis tager sig af sine veteraner.

Det danske samfund har i perioden fra 1864 til Murens Fald i november 1989 ikke været i krig. Dette sætter sine spor i et samfund. Derfor har det været glædeligt at opleve i de senere år en bredere forståelse for og etablering af den nationale flagdag. Flagdagen kunne vel også naturligt udvikle sig og afstedkomme nye overvejelser vedrørende flagdagens fremtid. 

Rigtig god 5. september 2018!

National flagdag for Danmarks udsendte

Flagdagen 2017 blev fornemt markeret i Rønne

 

Den 5. september har siden 2009 været Danmarks officielle flagdag for nuværende og tidligere udsendte soldater i internationale missioner.

Dagen er således til ære for såvel militære og civile fra forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen som andre, der på Danmarks vegne har været - eller er - udsendt til verdens brændpunkter for at hjælpe med at standse konflikter eller afbøde følgerne af katastrofer.

 

Flagdag 2018 onsdag 5. september er under forberedelse, såvel i Forsvaret som i landets kommuner.

Værnsfælles Forsvarskommando udsendte i marts sit udkast til direktiv for afviklingen af flagdagen i Hovedstaden og sammensatte en forberedende projektgruppe. I gruppen er DSM repræsenteret af Søren Konradsen, - landsnæstformand i Danmarks Marineforening.

Det er i år 10. gang, Danmark markerer denne dag. Der har over denne periode udviklet sig flagdagsarrangementer i langt hovedparten af landets 98 kommuner, og derved er flagdagen stort set landsdækkende, så veteraner i hele landet regionalt kan modtage den anerkendelse, som deres vigtige opgaver i verdens brændpunkter naturligt fordrer.

 

Organisationen Folk & Sikkerhed har - i samarbejde med Forsvaret og Veterancenteret - gennem årene påtaget sig opgaven at koordinere forarbejdet, herunder opgaven at vejlede kommunerne og formidle kontakter.

Folk & Sikkerhed har taget initiativ til at udvikle en fælles elektronisk platform for kommuner, foreninger og enkeltpersoner med fokus på flagdagen 5. september.

Målet har været at skabe et elektronisk forum for flagdagsarrangementer landet over, skabe fælles fortællinger og lade flagdagen leve - ud over den 5. september - i billede og lyd, og tilgængeligt for alle.

www.flagdagen.dk har således til formål at samle og styrke alle nuværende aktørers indsats og samarbejdsmuligheder, samt skabe en større folkelig indsigt om indsatsen vedrørende flagdagen.

Ved at samle indsatsen på en fælles kommunikationsplatform styrker man bl.a. muligheden for nem og hurtig informationsindhentning for veteraner og pårørende.

Flagavis 2017

Folk & Sikkerhed udsendte i august FLAGAVIS 2017, der bredt beskriver Danmarks mange flagdagsarrangementer.
Flagavisen kan downloades her:

Flagdag 2017 - formiddagens parade ved Monumentet i Kastellet. Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen holder tale.
Foto: Søren Konradsen

Flagdag 2017 - de 4 DSM landsfaner i Kastellet. Fra højre Flyvevåbnets Soldaterforening, Marineforeningen, Forsvarsbrødrene og Danske Soldaterforeningers Landsraad. På venstre fløj fanen fra Danmarks Veteraner.
Foto: Søren Konradsen