National flagdag for Danmarks udsendte

Flagdagen 2017 blev fornemt markeret i Rønne

 

Den 5. september har siden 2009 været Danmarks officielle flagdag for nuværende og tidligere udsendte soldater i internationale missioner.

Dagen er således til ære for såvel militære og civile fra forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen som andre, der på Danmarks vegne har været - eller er - udsendt til verdens brændpunkter for at hjælpe med at standse konflikter eller afbøde følgerne af katastrofer.

 

Flagdag 2018 onsdag 5. september er under forberedelse, såvel i Forsvaret som i landets kommuner.

Værnsfælles Forsvarskommando udsendte i marts sit udkast til direktiv for afviklingen af flagdagen i Hovedstaden og sammensatte en forberedende projektgruppe. I gruppen er DSM repræsenteret af Søren Konradsen, - landsnæstformand i Danmarks Marineforening.

Det er i år 10. gang, Danmark markerer denne dag. Der har over denne periode udviklet sig flagdagsarrangementer i langt hovedparten af landets 98 kommuner, og derved er flagdagen stort set landsdækkende, så veteraner i hele landet regionalt kan modtage den anerkendelse, som deres vigtige opgaver i verdens brændpunkter naturligt fordrer.

 

Organisationen Folk & Sikkerhed har - i samarbejde med Forsvaret og Veterancenteret - gennem årene påtaget sig opgaven at koordinere forarbejdet, herunder opgaven at vejlede kommunerne og formidle kontakter.

Folk & Sikkerhed har taget initiativ til at udvikle en fælles elektronisk platform for kommuner, foreninger og enkeltpersoner med fokus på flagdagen 5. september.

Målet har været at skabe et elektronisk forum for flagdagsarrangementer landet over, skabe fælles fortællinger og lade flagdagen leve - ud over den 5. september - i billede og lyd, og tilgængeligt for alle.

www.flagdagen.dk har således til formål at samle og styrke alle nuværende aktørers indsats og samarbejdsmuligheder, samt skabe en større folkelig indsigt om indsatsen vedrørende flagdagen.

Ved at samle indsatsen på en fælles kommunikationsplatform styrker man bl.a. muligheden for nem og hurtig informationsindhentning for veteraner og pårørende.

Flagavis 2017

Folk & Sikkerhed udsendte i august FLAGAVIS 2017, der bredt beskriver Danmarks mange flagdagsarrangementer.
Flagavisen kan downloades her:

Flagdag 2017 - formiddagens parade ved Monumentet i Kastellet. Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen holder tale.
Foto: Søren Konradsen

Flagdag 2017 - de 4 DSM landsfaner i Kastellet. Fra højre Flyvevåbnets Soldaterforening, Marineforeningen, Forsvarsbrødrene og Danske Soldaterforeningers Landsraad. På venstre fløj fanen fra Danmarks Veteraner.
Foto: Søren Konradsen