National flagdag for Danmarks udsendte

 

Den 5. september har siden 2009 været Danmarks officielle flagdag for nuværende og tidligere udsendte soldater i internationale missioner. Dagen er således til ære for såvel militære og civile fra forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen som andre, der på Danmarks vegne har været - eller er - udsendt til verdens brændpunkter for at hjælpe med at standse konflikter eller afbøde følgerne af katastrofer.

 

Flagdag 2017 tirsdag 5. september afvikledes landet over i smukt sensommervejr.

Det var i år 9. gang, Danmark markerede denne dag. I 2016 var der flagdagsarrangementer i 82 af landets 98 kommuner, og derved er flagdagen stort set landsdækkende, så veteraner i hele landet kan modtage den anerkendelse, som deres vigtige opgaver i verdens brændpunkter naturligt fordrer.

Værnsfælles Forsvarskommando var på Forsvarsministeriets vegne overordnet ansvarlig for gennemførelsen af flagdagen i København, der i år afvikledes på Thorvaldsens Plads. 

 

Organisationen Folk & Sikkerhed har - i samarbejde med Forsvaret og Veterancenteret - gennem årene påtaget sig opgaven at koordinere forarbejdet, herunder opgaven at vejlede kommunerne og formidle kontakter.

 

Flagdagen er nu online 

Folk & Sikkerhed har taget initiativ til at udvikle en fælles elektronisk platform for kommuner, foreninger og enkeltpersoner med fokus på flagdagen 5. september.

Målet har været at skabe en fælles platform for flagdagsarrangementer landet over, skabe fælles fortællinger og lade flagdagen leve - ud over den 5. september - i billede og lyd, og tilgængeligt for alle.

Læs mere på www.folkogsikkerhed.dk 

www.flagdagen.dk  er nu tilgængelig og har til formål at samle og styrke alle nuværende aktørers indsats og samarbejdsmuligheder, samt skabe en større folkelig indsigt om indsatsen vedrørende flagdagen. Ved at samle indsatsen på en fælles kommunikationsplatform styrker man bl.a. muligheden for nem og hurtig informationsindhentning for veteraner og pårørende.

Flagavis 2017

Folk & Sikkerhed har primo august udsendt FLAGAVIS 2017, der bredt beskriver de mange arrangementer, der i øjeblikket er i fokus i landets kommuner.

Flagavisen kan downloades her:

Flagdag 2017 - formiddagens parade ved Monumentet i Kastellet. Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen holder tale.
Foto: Søren Konradsen

Flagdag 2017 - de 4 DSM landsfaner i Kastellet. Fra højre Flyvevåbnets Soldaterforening, Marineforeningen, Forsvarsbrødrene og Danske Soldaterforeningers Landsraad. På venstre fløj fanen fra Danmarks Veteraner.
Foto: Søren Konradsen