HMD Sommertogt 2018

Hendes Majestæt Dronningens sommertogter med "Dannebrog" er en herlig dansk tradition, og det er en tilsvarende tradition, at de danske soldater- og marineforeninger byder Majestæten velkommen på besøgsstederne med faner og orlogsflag.

DSM koordinerer også i 2018 opgaven med tilvarsling og tilmelding af de regionale faner og orlogsflag.

Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab har orienteret DSM om, at der i 2018 gennemføres ét sommertogt.

Hendes Majestæt Dronningen besøger

Silkeborg Kommune i dagene 3.-4. september, og

Svendborg Kommune i dagene 6.-7. september.

De regionale soldater- og marineforeninger er allerede forhåndsorienteret i forsommeren, og 28. juli er fulgt op med indkaldelse og praktiske informationer udsendt fra DSM.

Tilmeldingsfrist for faner/orlogsflag er fastsat til fredag 24. august.

Tilmelding til sekretaer@dsm-soldat.dk 

 

Oversigt - opstilling ved "Dannebrog"s anløb

Klik her:

Kalundborg-besøget i 2017 bragte Dronningen til Røsnæs Fyr - et utrolig smukt naturområde, som givetvis begejstrede Dronningen.

Dannebrogs 800 års jubilæum

Danmarks-Samfundet har nedsat et antal arbejdsgrupper til planlægning og gennemførelse af et meget stort antal projekter, der skal synliggøre og festligholde Dannebrogs jubilæum.

Selve hovedfejringen finder sted i København lørdag 15. juni 2019 med en række arrangementer samt et antal faneoptog gennem byen, startende ved Rosenborg og Livgardens Kaserne til Københavns Rådhus.

Danmarks-Samfundet planlægger at samle ca. 500 faner i København og tilbyder transport af fanepersonel fra hele landet samt endog forplejning af fanebærere og faneløjtnanter.

Danmarks-Samfundets hovedledelse håber, at man som følge af denne særlige festdag vil beslutte at afvikle lokale og regionale Valdemarsdags-arrangementer dagen før eller efter 15. juni.

Når supplerende informationer efterhånden foreligger - ikke mindst om praktiske forhold - vil websiden her straks blive opdateret.

Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019

Danmarks-Samfundet arrangerer som beskrevet nedenfor lørdag 15. juni 2019 et storstilet flag- og faneoptog gennem det indre København.
Læs Danmarks-Samfundets forvarsel her:

Opstilling af faneborg ved modtagelse af kongelige