Faneborge 2017

Hendes Majestæt Dronningens sommertogter med "Dannebrog" er en herlig dansk tradition, og det er en tilsvarende tradition, at de danske soldater- og marineforeninger byder Majestæten velkommen på besøgsstederne med faner og orlogsflag.

DSM har også i 2017 koordineret opgaven med tilvarsling og tilmelding af de regionale faner og orlogsflag.

  

Sommertogt I er afviklet med besøg 13. juni i Kalundborg Kommune, og 15. juni i Mariagerfjord Kommune.

Sommertogt II er afviklet med besøg 30. august i Bornholms Regionskommune.

Alle steder blev Majestæten modtaget af markante faneborge fra de regionale soldater- og marineforeninger.

Tak til fane/flag-personellet for jeres indsats.

 

Opstilling af soldaterforeninger ved officiel modtagelse af kongelige

Klik her:

Kalundborg-besøget bragte Dronningen til Røsnæs Fyr - et utrolig smukt naturområde, som givetvis begejstrede Dronningen.