Hendes Majestæts sommertogter

Hendes Majestæt Dronningens sommertogter med "Dannebrog" er en herlig dansk tradition, og det er en tilsvarende tradition, at de danske soldater- og marineforeninger byder Majestæten velkommen på besøgsstederne med faner og orlogsflag.

DSM koordinerede også i 2018 opgaven med tilvarsling og tilmelding af de regionale faner og orlogsflag.

Hendes Majestæt Dronningen besøgte i 2018

Silkeborg Kommune i dagene 3.-4. september, og

Svendborg Kommune i dagene 6.-7. september.

Begge steder var soldater- og marineforeningerne flot repræsenteret i de opstillede faneborge.

DSM har efterfølgende modtaget - og viderebringer her - en stor tak til det medvirkende fanepersonel fra Landsdelsregion VEST.

 

Hendes Majestæt Dronningen besøgte i september Svendborg.
Foto: Svendborg Kommune

Oversigt - opstilling ved "Dannebrog"s anløb

Klik her:

Opstilling af faneborg ved modtagelse af kongelige