HMD Sommertogt 2018

Hendes Majestæt Dronningens sommertogter med "Dannebrog" er en herlig dansk tradition, og det er en tilsvarende tradition, at de danske soldater- og marineforeninger byder Majestæten velkommen på besøgsstederne med faner og orlogsflag.

DSM vil også i 2018 koordinere opgaven med tilvarsling og tilmelding af de regionale faner og orlogsflag.

Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab har den 7. februar 2018 orienteret DSM om, at årets program for Majestætens sommertogt endnu ikke er fastlagt. Det gælder også besøgssted(er).

Der planlægges gennemført ét togt, formentlig i uge 36 (primo september).

Når en færdig plan er udmeldt, vil den straks blive opdateret her på hjemmesiden. 

 

 

Opstilling af soldaterforeninger ved officiel modtagelse af kongelige

Klik her:

Kalundborg-besøget bragte Dronningen til Røsnæs Fyr - et utrolig smukt naturområde, som givetvis begejstrede Dronningen.