HMD Sommertogt 2018

Hendes Majestæt Dronningens sommertogter med "Dannebrog" er en herlig dansk tradition, og det er en tilsvarende tradition, at de danske soldater- og marineforeninger byder Majestæten velkommen på besøgsstederne med faner og orlogsflag.

DSM vil også i 2018 koordinere opgaven med tilvarsling og tilmelding af de regionale faner og orlogsflag.

Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab har primo april orienteret DSM om, at der i 2018 gennemføres ét sommertogt.

Hendes Majestæt Dronningen besøger

Silkeborg Kommune i dagene 3.-4. september, og

Svendborg Kommune i dagene 6.-7. september.

Fortropsbesøg gennemføres i de to kommuner i løbet af juni måned, og straks herefter vil DSM tage fornødne kontakter til berørte soldater- og marineforeninger med henblik på opstilling af velkomst-faneborg. 

 

Opstilling af faneborg ved modtagelse af kongelige

Oversigt - opstilling ved "Dannebrog"s anløb

Klik her:

Kalundborg-besøget i 2017 bragte Dronningen til Røsnæs Fyr - et utrolig smukt naturområde, som givetvis begejstrede Dronningen.