HKH Kronprinsens 50 års fødselsdag - faneborg i København

Foto: Christian Jensen

Soldater- og marineforeningernes faner / orlogsflag dannede en flot faneborg for Kronprinsen på fødselsdagen lørdag aften 26. maj 2018. Faneborgen var opstillet på Kongens Nytorv, hvor kronprinsparret passerede i åben karet på vej til gallataffel på Christiansborg.

Med stor velvilje fra Forsvaret var arrangeret landsdækkende bustransport for fanepersonellet. 

Der var tilmeldt 71 faner/orlogsflag.

Tak til de mange fanebærere, der - på trods af meget kort varsel - tog turen til København for at hædre Kronprinsen.

Også tak til Forsvaret, der - med tilsvarende kort varsel - fik etableret bustransporten.

HMD Sommertogt 2018

Hendes Majestæt Dronningens sommertogter med "Dannebrog" er en herlig dansk tradition, og det er en tilsvarende tradition, at de danske soldater- og marineforeninger byder Majestæten velkommen på besøgsstederne med faner og orlogsflag.

DSM vil også i 2018 koordinere opgaven med tilvarsling og tilmelding af de regionale faner og orlogsflag.

Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab har primo april orienteret DSM om, at der i 2018 gennemføres ét sommertogt.

Hendes Majestæt Dronningen besøger

Silkeborg Kommune i dagene 3.-4. september, og

Svendborg Kommune i dagene 6.-7. september.

Fortropsbesøg gennemføres i de to kommuner i løbet af juni måned, og straks herefter vil DSM tage fornødne kontakter til berørte soldater- og marineforeninger med henblik på opstilling af velkomst-faneborg. 

Anløbsstedet for "Dannebrog" ved Silkeborg-besøget er til nu ukendt, men det er oplyst, at modtagelsesceremonien af Majestæten vil finde sted i besøgskommunen, - formentlig centralt i Silkeborg.

(Senest opdateret 01.05.2018)

 

Oversigt - opstilling ved "Dannebrog"s anløb

Klik her:

Kalundborg-besøget i 2017 bragte Dronningen til Røsnæs Fyr - et utrolig smukt naturområde, som givetvis begejstrede Dronningen.

Dannebrogs 800 års jubilæum

Danmarks-Samfundet har nedsat et antal arbejdsgrupper til planlægning og gennemførelse af et meget stort antal projekter, der skal synliggøre og festligholde Dannebrogs jubilæum.

Selve hovedfejringen finder sted i København lørdag 15. juni 2019 med en række arrangementer samt et antal faneoptog gennem byen, startende ved Rosenborg og Livgardens Kaserne til Københavns Rådhus.

Danmarks-Samfundet planlægger at samle ca. 500 faner i København og tilbyder transport af fanepersonel fra hele landet samt endog forplejning af fanebærere og faneløjtnanter.

Danmarks-Samfundets hovedledelse håber, at man som følge af denne særlige festdag vil beslutte at afvikle lokale og regionale Valdemarsdags-arrangementer dagen før eller efter 15. juni.

Når supplerende informationer efterhånden foreligger - ikke mindst om praktiske forhold - vil websiden her straks blive opdateret.

Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019

Danmarks-Samfundet arrangerer som beskrevet nedenfor lørdag 15. juni 2019 et storstilet flag- og faneoptog gennem det indre København.
Læs Danmarks-Samfundets forvarsel her:

Opstilling af faneborg ved modtagelse af kongelige