Forsvarsforlig 2018-2023

Regeringen fremlagde søndag 28. januar 2018 det nye 6-årige forsvarsforlig 2018-2023.

Forligsaftalen er indgået med regeringspartierne i samarbejde med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Ved fremlæggelsen sagde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at det nye forsvarsforlig er en substantiel investering i Forsvaret som et stærkt værn om Danmark.

Partierne er enige om at løfte bevillingen med 800 mio. kroner i 2018, stigende til 4,8 mia. kroner i 2023, hvilket svarer til en forøgelse af Forsvarets årlige bevilling med mere end 20%, ligesom materielinvesteringerne øges betydeligt.

Med aftalen styrkes Forsvarets bidrag til NATO's kollektive afskrækkelse, evnen til at bidrage til internationale operationer, evnen til at varetage Danmarks nationale sikkerhed, indsatsen på cyberområdet samt det  statslige redningsberedskab.

---

Det nye forsvarsforlig omfatter, at værnepligten - én af soldaterforeningsbevægelsens store mærkesager - fastholdes og endog forstærkes. Antallet af værnepligtige øges med ca. 500 mand årligt, hvoraf en gruppe skal aftjene 8 måneders værnepligt. For de øvrige bevares 4 måneders værnepligt. Der indkaldes flere værnepligtige til Livgarden, det statslige redningsberedskab og brigadens mobiliseringskompagnier.

En ny brigade med omkring 4.000 professionelle soldater skal fra 2024 kunne udsendes i længere tid. Brigaden kræver styrkede kapaciteter, herunder flere kampvogne, luftværn, droner og yderligere artilleri. Enheder i brigaden skal også kunne indsættes i internationale operationer.

Læs aftaleteksten (et resume af aftalen eller hele aftaleteksten) her nedenfor!

Forsvarsforlig-2018-2023-Resume-af-aftale

Resume af aftaleteksten om det nye forsvarsforlig.

Forsvarsforlig-2018-2023

Læs hele aftaleteksten om det nye forsvarsforlig her.