Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle

Institutionens formål er at bevare Dybbøl Mølle med tilhørende møllegård og jordtilliggende som et historisk mindesmærke og sikre brug og vedligeholdelse, som er et fredet nationalt mindesmærke værdigt.

Institutionen ledes af en 8-mands bestyrelse med Jens Møller, der er udpeget af Museum Sønderjylland, som formand.

Byen Sønderborg er repræsenteret med 2 bestyrelsesmedlemmer, og soldaterforeningerne er repræsenteret med 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

Dybbøldagen 2018 

Dybbøldagen markeres igen onsdag 18. april 2018, således som det er sket siden 1920.
 
Arrangørerne inviterer igen alle Soldaterforeninger, Forsvarsbroderselskaber, Hjemmeværnet samt  foreninger under Danmarks Veteraner til at deltage i arrangementet med faner ved Fællesgravene kl. 10.00.
 
Programmet starter med, at Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, oberstløjtnant Claus Klaris, vil holde talen ved Fællesgravene. Skitse med opstilling - se nedenfor. I 2017 deltog 37 fanekommandoer, men der er plads til mange flere!
 
Efter ceremonien ved Fællesgravene er alle inviteret til at nyde en god hjemmelavet gullasch suppe og en forfriskning i Idrætshøjskolen, Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg kl. 11.30. Her deltager ligeledes de deltagende tyske foreninger.
 
Af hensyn til traktementet bedes antal personer oplyst ved tilmeldingen.
 
Tilmeldinger pr. mail: mjprasmussen6@gmail.com eller pr. tlf.: 40 36 48 48.
Tilmelding senest den 1. april 2018. 
 
Jens Peter Rasmussen
arrangør af Dybbøldagen 

Program 18. april 2018

Opstilling på Dybbøl Banke

Kontaktudvalget

Mindearrangementer på Dybbøl arrangeres af "Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg området".

Kontaktudvalget blev startet midt i 80'erne som et forum til koordination mellem kasernen og de forsvarsvenlige foreninger i Sønderborg. Da garnisonen blev nedlagt i 2014, overtog tidligere garnisonskommandant (fra 1999 til 2005), oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, formandskabet i Kontaktudvalget, og Kontaktudvalget videreførte alle de traditioner, som garnisonen tidligere forestod, bl.a. Dybbøl-dagen.

Værnsfælles Forsvarskommando overførte i 2014 traditionsplejen fra Hærens Sergentskole til Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, som Jens Peter Rasmussen efterfølgende var chef for indtil 2014. Det er således Hjemmeværnet, der økonomisk står bag en del af Kontaktudvalgets aktiviterer, og Sønderborg Kommune støtter tilsvarende stærkt op bag Kontaktudvalgets aktiviteter.

Dybbøl Mølle er fortsat velbesøgt

Ledelsen af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle er Jens Møller, der ligeledes er formand for Historiecenter Dybbøl Banke og for Museum Sønderjylland, som bl.a. har museet på Sønderborg Slot under sig.

Bestyrelsens næstformand er oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, der er tidligere garnisonskommandant i Sønderborg, og i bestyrelsen sidder også oberst Leo Keller Nielsen - tidligere garnisonskommandant i Haderslev. Begge er udpeget til bestyrelsen af Danske Soldaterforeningers Landsraad. Forsvarsbrødrene har tilsvarende et medlem i bestyrelsen.

 

Dybbøl Mølle har i nyere tid årligt ca. 15.000 gæster. Nogle nye tiltag over for skoleklasser har været en god succes. Denne vigtige målgruppe har fundet stor interesse for Dybbøl og historien.

Der er i øjeblikket en del visioner til debat, og bestyrelsen har udarbejdet en brutto-handleplan for Historiecenteret. Hvis denne føres ud i livet, vil den også få indflydelse på Dybbøl Mølle. Møllen og Historiecenteret vil yderligere blive integreret i hinanden således, at mange flere besøgende vælger at besøge begge steder. Historiecenteret har 3-4 gange så mange besøgende som møllen.

 

Bøffelkobbelhuset skaber i øjeblikket en del udfordringer. Bestyrelsen har søgt en fond om 1,3 mio. kroner til en gennemgribende renovering af huset og haven. Hvis midlerne tilgår, er det tanken igen at udleje huset mod, at lejer påtager sig vedligeholdelse af haven. Bøffelkobbelhuset har henstået tomt siden 2012.

Graven i haven er velpasset siden Forsvarsministeriets Krigergravstilsyn overtog vedligeholdelsen i 2016.

Bøffelkobbelhuset er et krigsmindesmærke for en episode under 2. Slesvigske Krig i 1864.
Ved en fægtning 22. februar 1864 mellem danske forposter og en preussisk patrulje døde dragon Jens Christensen og infanterist Hans Hansen ved Kathrine & Jørgen Finks husmandssted i Bøffelkobbel. De begravede de 2 soldater i deres forhave. 
Ægteparret Fink passede gravstedet omhyggeligt til deres død i 1905. Efterfølgende passede deres datter gravstedet indtil sin død i 1944.


De Danske Vaabenbrødre afslørede i 1941 en mindetavle for ægteparret Fink. Graven gav anledning til Holger Drachmanns digt:

De vog dem - vi grov dem
en grav i vor have
lagde dem ved siden af den alfar vej
alle vore blomster skal smykke deres grave,
sønderjyske piger, I forglemme det ej.

Bøffelkobbelhuset blev i 1980 købt af Forsvarsbroderselskaberne og er i dag fredet. Hver 22. februar kl. 11.00 afholdes en lille mindehøjtidelighed ved huset.

Om Dybbøl Mølle

Læs Dybbøl Mølles historie her: