Henvendelser til Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd bedes fortrinsvis foretaget via mail.


 

Organisationens adresse:

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

Rapsvænget 4

4653 Karise

tlf. 20 24 86 33 - mail: sekretaer@dsm-soldat.dk

Sekretær for ledergruppen: Ole Bennekou 

 

Formand for DSM:

Oberst Flemming Rytter

Trondhjemsgade 2, 4.tv.

2100 København Ø

tlf. 22 44 22 80

flemming.rytter@live.dk  

Dybbøl Mølle - smuk og nyrenoveret i 2014 på 150 års dagen for 1864