Formænd i FSM / DSM gennem tiderne ...

FSM

1973-1983 Oberst Ulf Jessen, DSL

1983-1989 Kommandør Preben Heise, MF

1989-1991 Oberst Peder Jessen, DSL

1991-1994 Oberst Per Svensson, DSL

1994-1996 Direktør Per Amnitzbøl, DFB

1996-1997 Inspektør Flemming Raalund, FSF

1997-2001 Kommandørkaptajn Otto Lichtenberg, MF

2001-2004 Oberst Bjarne G. Bagge, DSL

2004-2006 Inspektør Flemming Raalund, FSF

 

DSM

2006-2008 Oberst Bjarne G. Bagge, DSL

2008-2017 Oberst Karl Erik Nielsen, DFB

2017-         Oberst Flemming Rytter, DSL

31. maj - 1. juni 2016 højtideligholdt og markerede man 100 året for Jyllandsslaget i 1916 - bl.a. med åbning af mindeparken ved Thyborøn. Det markante slag under 1. Verdenskrig involverede 240 krigsskibe ved denne styrkeprøve mellem engelske og tyske flådestyrker.
Marineforeningen støttede markant op ved mindebegivenheden.