Aktiviteter i DSM

 

Mandag 24. februar - Komité-møde i Monumentgruppen / Kastellet

Mandag 2. marts kl. 10.30 - DSM lederkontaktmøde

Torsdag 9. april - 80 års dagen for besættelsen i 1940

Torsdag 16. april - HMD 80 års fødselsdag - faneparade / faneborg

Lørdag 18. april - Dybbøl-dagen - faneparade / faneborg

Mandag 4. maj - Danmarks befrielse 75 år - Mindelunden

Tirsdag 5. maj - Indvielse af Nationalpark Mindelunden og Frihedsmuseet

Fredag 29. maj - Informationscenteret i Kastellet indvies

Lørdag 11. juli - 100 års Folkefest i Dybbøl Skanser - faneparade 

 


 

Aktiviteter, møder og arrangementer i de 4 DSM-organisationers landsforeninger, kredse, distrikter og afdelinger fremgår individuelt af hjemmesiderne: 

 

Danske Soldaterforeningers Landsraad - www.soldater.dk

Lørdag 25. april - landsrådsmøde på Skive Kaserne

 

Marineforeningen - www.marineforeningen.dk

Lørdag 9. maj - sendemandsmøde i Svendborg

Torsdag 11. - søndag 14. juni - Nordisk Orlogsstævne i Korsør

 

Flyvevåbnets Soldaterforening - www.propel.dk

 

De Danske Forsvarsbroderselskaber - www.forsvarsbroderen.dk 

Lørdag 22. februar - Mindehøjtidelighed ved Bøffelkobbelhuset

Fredag 13. marts - Landsbestyrelsesmøde

 

Herudover bør tjekkes for aktiviteter i 

Folk & Sikkerhed - www.folkogsikkerhed.dk

 

DANMARKS NYE KAMPFLY

Regeringen og partierne bag forsvarsaftalen besluttede i 2016 at anskaffe kampfly af typen F-35 Joint Strike Fighter fra Lockheed Martin - 27 fly til en pris af 20 mia.kroner.
Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste