Organisation og information

DSM organisationsoversigt

DSM - Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd repræsenterer pr. 1. januar 2017 50.437 medlemmer i den danske soldaterforeningsbevægelse.

Organisationsoversigt:


 

Ny chef for Veterancenteret

Oberstløjtnant Susanne Lund tiltræder den 18. september 2017 som ny chef for Veterancenteret i Ringsted, og hun udnævnes samtidig til oberst.

Susanne Lund har en forudgående bred militær uddannelse, bl.a. som bataljonschef for 5. Nationale Støttebataljon i Vordingborg, og senere som udsendt til Afghanistan i 2014. Fra 2015 har hun undervist på Forsvarsakademiet.

 

Regler og procedurer ved støtte fra Forsvaret

DSM har indgået en vejledende aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) om soldaterforeningernes muligheder og vejledende regler for at anvende Forsvarets faciliteter, herunder mødelokaler, forplejningsmuligheder etc.

Aftalen er i daglig tale benævnt traditionsplejeaftalen.

En 6. udgave af aftalen er indgået i august 2015 - og vil af de omfattede soldater- og marineforeninger og forsvarsbroderselskaber kunne rekvireres hos DSM-sekretæren på sekretaer@dsm-soldat.dk

DSM har opfølgende i februar 2017 konfereret med den ansvarlige sektionschef ved FES, og det er afklaret, at der ikke vil ske ændringer til de gældende procedurer før tidligst i foråret 2018, når en ny aftale med serviceudbydere træder i kraft.

Et supplement til aftalen er, at det nu også i Område VEST er muligt at tilkøbe leje af service, glas og bestik inkl. opvask.

Opstår problemstillinger i forhold til traditionsplejeaftalen orienteres DSM-formanden snarest.

Mange af Marineforeningens medlemmer har sejlet med Søværnets stolte skib, korvetten "Peter Tordenskiold". Korvetten blev søsat i 1980, og sidste kommandostrygning fandt sted den 18. august 2009 på Flådestation Korsør, hvor den stolte korvet indledte sit sidste togt - klargøring til ophugning.