Normandiet D-dag 2019

Ved daggry den 6. juni 1944 brød helvedet løs på Normandiets kyst:

Titusinder af allierede soldater stormede fra deres landgangsbåde hen over fem invasionstrande strøet med tankspærringer, miner og pigtråd.

Tyskerne spyede ild ud over angriberne fra deres bunkere.

D-dag var en realitet.

I 2019 er det 75 år siden, at disse modige allierede soldater for evigt indskrev deres navne i verdenshistorien - på blodig og dramatisk vis.

Tusindvis af unge soldater ofrede det største, de havde - livet - for, at vi 75 år efter kan leve i et frit Europa.

En vigtig hjørnesten i historien og en helt særlig mindedag venter.

Søndag 11.11. kl. 11.00 var det 100 år siden ...

Den 11.11. klokken 11.00 1918 stoppede kamphandlingerne på Vestfronten, og fire års blodig skyttegravskrig sluttede.


Der er tradition for at afholde en ceremoni på denne dag ved monumentet for faldne danskere i krigen 1914-18 i Mindeparken ved Marselisborg Slot.

I år på 100-års dagen deltog Hendes Majestæt Dronningen, der lagde en krans ved monumentet.


Monumentet blev indviet i 1934. Kong Christian X, Dronning Alexandrine, Kronprins Frederik, Statsminister Thorvald Stauning og en folkemængde på ca. 50.000 mennesker overværende indvielsen – de fleste via højttalere i Mindeparken. Man anslår, at ca. 6.000 sønderjyder var rejst til Aarhus denne dag. 

På den cirkelformede mur er der indhugget navnene på 4.140 danskere, der faldt i krigen. Der er sønderjyder, der blev udskrevet til tysk krigstjeneste, og udvandrere der deltog frivilligt på allieret side. 


I ceremonien i år deltog et fanekommando fra garnisonen, et æreskommando fra Telegrafregimentet og en faneborg fra Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger. Prinsens Musikkorps og Cæciliekoret fra Aarhus står for de musikalske indslag, og ved indgangen vil gruppen "Westfront 1916" tage imod i forskellige uniformer fra 1. Verdenskrig.

Der var taler af forsvarschefen, general Bjørn Bisserup og Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard.

Monumentet i Kastellet

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.

Monumentet blev indviet 5. september 2011.

Det oprindelige oplæg til og beslutning om kunstnervalg m.v. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand.

Denne komité har fortsat sit virke efter monumentets indvielse, bl.a. at stå for den nødvendige opdatering, afklare tvivlspørgsmål, og føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse.

Kommissoriet er senere udvidet til også at omfatte projektet med forberedelse til og indretning af et informationscenter med tilknytning til monumentet i den tidligere kommandantbygning.

I hele udviklingsfasen har DSM været repræsenteret i komiteen ved tidligere præsident for Landsrådet, generalmajor Jan Brun Andersen. Fra 2018 er han afløst i funktionen af landsnæstformand i Marineforeningen, Søren Konradsen.

 

Informationscenter

Kastellets informationscenter etableres i Kommandantgården og skal – når det åbnes – have til formål at udbrede kendskabet til Danmarks  internationale engagement siden 1948, og samtidig anerkende det udsendte personel og deres indsats.

Dette omfatter personel fra såvel forsvaret, politiet og beredskabet.

Samtidig sættes der fokus på væsentlige udviklinger i det danske forsvars bemyndigelse, bemanding og bestykning siden 1948.

Informationscenteret etableres i den nyrenoverede stueetage i Kommandantgården i umiddelbar tilknytning til Monumentet. Udstillingsarealet er på 135 kvadratmeter fordelt på 5 rum og vil i betydelig grad være bistået af digitale løsninger (berøringsfølsomme skærme, touch-skærme etc.).

Forarbejdet har været og er meget omfattende og tidkrævende. Det er Monumentkomiteens håb og forventning, at INFO-centeret kan åbnes på Flagdagen 2019.

Der vil i driftsfasen være behov for en bredt sammensat vagt- og kustodeordning i åbningstiden – en opgave, som Monumentkomiteen inden længe tager fat på at forberede, og som soldater- og marineforeningerne også forventes at kunne blive en del af.

Status april 2018 for Informationscenteret

Monumentkomiteen har udarbejdet denne lille informative status for udviklingen af Informationscenteret i Kastellet - og nedenfor en oversigt over den fysiske udstilling.

Oversigt over den fysiske udstilling

Mange af Marineforeningens medlemmer har sejlet med Søværnets stolte skib, korvetten "Peter Tordenskiold". Korvetten blev søsat i 1980, og sidste kommandostrygning fandt sted den 18. august 2009 på Flådestation Korsør, hvor den stolte korvet indledte sit sidste togt - klargøring til ophugning.