Dannebrogs 800 års jubilæum 2019

Forarbejdet til arrangementer og festligheder i anledning af Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019 er i fuld gang.

Danmarks-Samfundet har nedsat et antal arbejdsgrupper til planlægning og gennemførelse af et meget stort antal projekter, der skal synliggøre og festligholde Dannebrogs jubilæum.

 

Selve hovedfejringen finder sted i København lørdag 15. juni 2019 med en række arrangementer samt et antal faneoptog gennem byen, startende ved ROSENBORG og GARDERKASERNEN til KØBENHAVNS RÅDHUS.

Danmarks-Samfundet planlægger at samle ca. 500 faner i København og tilbyder transport af fanepersonel fra hele landet, samt endog forplejning af fanebærere og faneløjtnanter.

Danmarks-Samfundets hovedledelse håber, at man som følge af denne særlige festdag vil beslutte at afvikle lokale og regionale Valdemarsdags-arrangementer dagen før eller efter 15. juni.

Når supplerende informationer efterhånden foreligger - ikke mindst vedrørende de praktiske forhold - vil websiden her straks blive opdateret.

Dannebrog 800 år

Danmarks-Samfundet arrangerer som beskrevet ovenfor lørdag 15. juni 2019 et storstilet flag- og faneoptog gennem det indre København.
Læs Danmarks-Samfundets forvarsel:

Nyhedsbrev nr. 3 - 2018

Danmarks-Samfundets nyhedsbrev nr. 3 med landsformandens orientering om planlægning og aktiviteter i anledning af 800 året for Dannebrog i 2019.

Nyhedsbrev nr. 4 - 2018

Danmarks-Samfundets nyhedsbrev nr. 4 - bl.a. med den glædelige information, at fejringen af 800 års jubilæet kom med på Finansloven med 3 mio. kroner.