DSM formål og opgaver

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd - DSM - er stiftet den 20. april 2006 af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening.

De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber indtrådte i DSM den 8. april 2008.

 

DSM formål og opgave er

  • at varetage og koordinere det ledende samarbejde mellem de fire organisationer ved
  • at varetage soldaterforeningsbevægelsens information til og kommunikation med Forsvarets øverste ledelse og andre komponenter i og med tilknytning til Forsvaret
  • at engagere sig i forhold, der relaterer til det danske forsvar, til dels i samarbejde med organisationen Folk & Sikkerhed, og
  • at gennemføre udadvendt information til offentligheden med støtte til Forsvaret og stillingtagen til forsvarspolitiske forhold etc.

DSM faneparade på Kastelsbroen på vej til Amalienborg - Majestætens 40 års regentjubilæum i 2012