Formål og opgaver

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd - DSM - er stiftet den 20. april 2006 af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening.

De Danske Forsvarsbroderselskaber indtrådte i DSM den 8. april 2008.

 

DSM formål og opgave er ...

  • at varetage, formidle og koordinere et ledende samarbejde mellem de tilsluttede organisationer
  • at varetage information til og kommunikation med forsvarspolitikere, Forsvarets øverste ledelse og andre med tilknytning til Forsvaret, for derigennem at styrke nationens interesse for Forsvaret
  • at engagere sig i forhold, der relaterer sig til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik
  • at støtte op om danske veteraner og veteransagen bredt
  • i samarbejde med Folk & Sikkerhed og andre forsvarspositive organisationer at engagere sig i udadvendt information til offentligheden med støtte til Forsvaret og stillingtagen til forsvarspolitiske forhold, og
  • at danne bindeled til de regionale soldatersamvirker.

DSM faneparade på Kastelsbroen på vej til Amalienborg - Majestætens 40 års regentjubilæum i 2012