Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

er samarbejdsforum og koordinerende ledersamvirke for

 

  •  Danske Soldaterforeningers Landsraad 
  •  Danmarks Marineforening 
  •  Flyvevåbnets Soldaterforening og
  •  De Danske Forsvarsbroderselskaber. 

 

DSM-organisationen repræsenterer i sit virke 47.350 medlemmer.

Velkommen her på hjemmesiden, hvor du vil kunne finde informationer om DSM, Forsvaret og om aktuelle forhold og begivenheder i soldaterforeningsbevægelsen.

Ønskes supplerende informationer - klik ind under kontakt og skriv en besked!

  • Dansk forsvar under udvikling ...

Senest tilføjet på websiden ...

H.M. Dronningens 80-års dag - faner/orlogsflag m.v. - læs mere herDronningen 80 år

Kastellets Informationscenter under færdiggørelse - læs mere herInformation

Mindelunden indvies som nationalpark i 2020 - læs mere her: Nyheder

Indbydelse af faner til Dybbøldagen 2020 - læs mere her: Dybbøl

Traditionspleje-bestemmelser 2018 - læs mere her: Traditionspleje

Tillægsaftale om øget forsvarsbudget  - læs mere her: Forsvaret i 2020

 

  • NATO blev grundlagt 4. april 1949 af dengang 12 medlemslande, herunder Danmark. Fra 2017 er 29 lande med i NATO-pagten.

  • NATO gennem 70 år - hjørnesten i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

  • Forsvarspolitikerne har aftalt en plan for, at Danmark når tættere på NATO-målet 2024 om at anvende 2 pct. af BNP på Forsvaret - i første omgang til 1,5 pct. inden udgangen af 2023.


Webredaktion: webmaster@dsm-soldat.dk 

Webredaktør: Søren Konradsen

Senest opdateret: 22.01.2020