Hendes Majestæt Dronningen besøgte tirsdag 13. juni 2017 Kalundborg Kommune som et led i Sommertogt-1 med "Dannebrog".
Som et led i Kalundborgs modtagelse af Majestæten oprettede de regionale soldater- og marineforeningerne en flot faneborg.
Faneborgens oprettelse var koordineret af DSM, og der skal lyde en stor tak til det medvirkende fane- og orlogsflags personel for jeres medvirken. Der er ingen tvivl om, at Majestæten værdsætter dette festlige islæt.

Velkommen til DSM organisationens hjemmeside!

Danske Soldaterforeningers Landsraad - Danmarks Marineforening - 

Flyvevåbnets Soldaterforening og De Danske Forsvarsbroderselskaber.

 

Man vil her på hjemmesiden kunne finde praktiske informationer om organisationens virke.

Ønskes yderligere informationer - klik ind under kontakt og skriv en besked! 

Webredaktør: Ole Bennekou - webmaster@dsm-soldat.dk

Seneste opdatering: 20.07.2017