Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

er samarbejdsforum og et koordinerende ledersamvirke for

 

  • Danske Soldaterforeningers Landsraad 
  • Danmarks Marineforening 
  • Flyvevåbnets Soldaterforening og
  • De Danske Forsvarsbroderselskaber. 

 

DSM-organisationen repræsenterer i sit virke 50.000 medlemmer.

Velkommen her på hjemmesiden, hvor man vil kunne finde informationer om Forsvaret, om DSM og om aktuelle forhold og begivenheder i soldaterforeningsbevægelsen.

Ønskes supplerende informationer - klik ind under kontakt og skriv en besked!

  • Dansk forsvar under udvikling ...

Senest tilføjede informationer på websiden ...

Ny 1. Brigade og ny 3. Eskadre indviet  - læs mere her: Forsvaret 2019

Formandsskifte i DSM-ledergruppen - læs mere her: Nyheder

Prins Henrik 1934-2018 - mindebog - læs mere her: Nyheder 

Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019 - læs mere her: Dannebrog 800 år

Soldaterforeningernes "traditionsplejeaftale" med Forsvaret - læs mere her:  FES-aftalen

  • NATO blev grundlagt 4. april 1949 af dengang 12 medlemslande, herunder Danmark. Fra 2017 er 29 lande med i NATO-pagten.

  • NATO - hjørnestenen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik ...

  • NATO medlemslande er gensidigt forpligtet til at forsvare hinanden i tilfælde af, at de skulle blive angrebet.

 

 


Webredaktion: webmaster@dsm-soldat.dk 

Webredaktør: Ole Bennekou

Seneste opdatering af websiden: 16.01.2019