Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

er samarbejdsforum og koordinerende ledersamvirke for

 

  •  Danske Soldaterforeningers Landsraad 
  •  Danmarks Marineforening 
  •  Flyvevåbnets Soldaterforening og
  •  De Danske Forsvarsbroderselskaber. 

 

DSM-organisationen repræsenterer i sit virke 47.350 medlemmer.

Velkommen her på hjemmesiden, hvor du vil kunne finde informationer om DSM, Forsvaret og om aktuelle forhold og begivenheder i soldaterforeningsbevægelsen.

Ønskes supplerende informationer - klik ind under kontakt og skriv en besked!

  • Dansk forsvar under udvikling ...

Senest tilføjet på websiden ...

Ny forsvarschef er udnævnt - læs mere her: Nyheder

Veterancentret har åbnet for ansøgninger - læs mere her: Nyheder

Kastellets Informationscenter indviet - læs mere her: Information

De Allieredes Danske Våbenfæller 100 år - læs mere her: Nyheder

Veterancenterets Nyhedsbrev juni 2020 - kan downloades her: Nyheder

FES - Traditionspleje-bestemmelser - læs mere her: Traditionspleje

  • NATO blev grundlagt 4. april 1949 af dengang 12 medlemslande, herunder Danmark. I 2020 er 30 lande med i NATO-pagten.

  • NATO gennem 70 år - hjørnesten i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

  • Forsvarspolitikerne har aftalt en plan for, at Danmark når tættere på NATO-målet 2024 om at anvende 2 pct. af BNP på Forsvaret - i første omgang til 1,5 pct. inden udgangen af 2023.

 


Webredaktion: webmaster@dsm-soldat.dk

Webredaktør: Søren Konradsen

Senest opdateret: 09.10.2020