153 års dagen for stormen på Dybbøl Skanser markeres, som det er sket siden 1920, den 18. april.

Mindehøjtideligheden ved Fællesgravene indledes kl. 10.00. Årets taler er den fratrædende chef for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.
Præsidenterne for Danske Soldaterforeningers Landsraad og Forsvarsbrødrene - Flemming Rytter og Karl Erik Nielsen - vil deltage i mindehøjtideligheden.

Arrangementerne på Dybbøldagen tilrettelægges og koordineres af "Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg området" under ledelse af oberstløjtnant og tidligere garnisonskommandant, Jens Peter Rasmussen.

Læs mere under Aktiviteter!

Velkommen til DSM organisationens hjemmeside!

Danske Soldaterforeningers Landsraad - Danmarks Marineforening - Flyvevåbnets Soldaterforening og De Danske Forsvarsbroderselskaber.

Man vil her på hjemmesiden kunne finde praktiske informationer om organisationens virke.

Ønskes yderligere informationer - klik ind under kontakt og skriv en besked! 

Webredaktør: Ole Bennekou

webmaster@dsm-soldat.dk

 

Seneste opdatering: 28.03.2017