Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

er samarbejdsforum og koordinerende ledersamvirke for

 

  •  Danske Soldaterforeningers Landsraad 
  •  Danmarks Marineforening 
  •  Flyvevåbnets Soldaterforening og
  •  De Danske Forsvarsbroderselskaber. 

 

DSM-organisationen repræsenterer i sit virke 47.350 medlemmer.

Velkommen her på hjemmesiden, hvor du vil kunne finde informationer om DSM, Forsvaret og om aktuelle forhold og begivenheder i soldaterforeningsbevægelsen.

Ønskes supplerende informationer - klik ind under kontakt og skriv en besked!

Foto:
Keld Navntoft, Kongehuset"


 

 

Fredensborg Slot, 23. april 2020

 

Min hjertelige tak til Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd for den venlige lykønskning i anledning af min 80 års fødselsdag og de smukke bænke, som vil pryde den nyanlagte ridebane ved Fredensborg Slot.

 

Margrethe R.

  • Dansk forsvar under udvikling ...

Beredskabsplan Coronavirus

Beredskabsplanen er udsendt af Fonden Danske Veteranhjem og kan downloades her:

Senest tilføjet på websiden ...

Forsvarets Dag 2020 på KRONBORG AFLYST!

Kastellets Informationscenter under færdiggørelse - læs mere herInformation

FES - Traditionspleje-bestemmelser - læs mere her: Traditionspleje

  • NATO blev grundlagt 4. april 1949 af dengang 12 medlemslande, herunder Danmark. Fra 2017 er 29 lande med i NATO-pagten.

  • NATO gennem 70 år - hjørnesten i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

  • Forsvarspolitikerne har aftalt en plan for, at Danmark når tættere på NATO-målet 2024 om at anvende 2 pct. af BNP på Forsvaret - i første omgang til 1,5 pct. inden udgangen af 2023.

Webredaktion: webmaster@dsm-soldat.dk 

Webredaktør: Søren Konradsen

Senest opdateret: 29.05.2020